Home Trong phòng phỏng vấn

Thẻ: Trong phòng phỏng vấn

Bài viết
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh “ghi điểm” với nhà tuyển dụng

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh “ghi điểm” với nhà tuyển dụng

Biết thêm một ngôn ngữ chính là minh chứng rõ ràng nhất về khả năng giao tiếp. Cùng với hội nhập kinh tế và sự đầu tư vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài, tiếng Anh đã trở thành yêu cầu tối thiểu nếu bạn muốn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia....

  • 1
  • 2
  • 4
Xem thêm bài viết