Home Quản trị con người Giải pháp tuyển dụng

Danh mục: Giải pháp tuyển dụng

Bài viết
people-analytics

People Analytics: Tuyển dụng nhân sự không lỗ hổng?

Phân tích dữ liệu + HR = Tuyển dụng thông minh hơn? Bạn có biết? Một quy trình tuyển dụng chuẩn chỉnh sẽ thường tiêu tốn:  Trung bình 3-4 tuần để tìm một ứng viên phù hợp 30 phút – 2 giờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn 60% nhà tuyển dụng bị “bùng kèo”...