Nhân tài nghỉ việc, lỗi tại ai?
Nhân tài nghỉ việc, lỗi tại ai?

Nhân tài nghỉ việc, lỗi tại ai?

Rất khó để định lượng tổn thất của doanh nghiệp khi nhân viên giỏi nghỉ việc, nhưng về lâu dài điều đó sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Thật buồn khi nhân viên giỏi nghỉ việc vì doanh nghiệp của bạn đã đầu tư rất nhiều vào nhân viên: sự quan tâm, các khóa đào tạo, các khoản hoa hồng. Hầu hết các khoản đầu tư của bạn không thể đo lường được, đó là lý do tại sao mất một nhân viên giỏi là một điều đáng tiếc đối với tổ chức của bạn. Khi nhân viên...

Đọc Thêm
4958
Xem thêm bài viết