Home product manager

Thẻ: product manager

Bài viết
Product Manager và câu hỏi phỏng vấn thường gặp

Thực chiến với bộ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của Product Manager

Đối với những ai đã trải qua nhiều hơn 1 lần phỏng vấn, đều có thể dễ dàng nhận thấy một khuôn mẫu câu hỏi phỏng vấn thường gặp – được các nhà tuyển dụng ưa thích sử dụng. Từ những câu hỏi chung chung đối với hầu hết vị trí, như giới thiệu về...