Home product manager

Thẻ: product manager

Bài viết
giữ chân người tài

Tôi học được gì với 2.5 năm kinh nghiệm làm Product Manager? 

Product Manager thường bị nhiều người lầm tưởng là công việc xoay quanh phát triển sản phẩm. Thực tế không đơn giản như vậy. Sau hơn 2.5 năm kinh nghiệm làm việc ở startup, đây là những bài học tôi đúc kết được từ quá trình quan sát thực tế của mình trong vai trò...

Bài viết
Product Manager và câu hỏi phỏng vấn thường gặp

Chinh phục bộ câu hỏi phỏng vấn của Product Manager

Đối với những ai đã trải qua nhiều hơn 1 lần phỏng vấn, đều có thể dễ dàng nhận thấy một khuôn mẫu câu hỏi phỏng vấn thường gặp – được các nhà tuyển dụng ưa thích sử dụng. Từ những câu hỏi chung chung đối với hầu hết vị trí, như giới thiệu về...