Home hiệu quả

Thẻ: hiệu quả

Bài viết
Tăng năng suất làm việc với 5 bước tạo danh sách ưu tiên

Tăng năng suất làm việc với 5 bước tạo danh sách ưu tiên

Những người có năng suất cao không hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Thay vào đó, họ tập trung chú ý vào những điều thực sự quan trọng. Những điều có ý nghĩa, đóng góp giá trị và tăng năng suất làm việc.  Nghe điều này có vẻ dễ, nhưng nếu...

Bài viết
what-motivates-you

Tiêu cực và tích cực – động lực nào phù hợp cho bạn?

Động lực thúc đẩy chúng ta hoàn tất hàng tá công việc và đạt mục tiêu mỗi ngày, nhưng đôi khi chúng lại biến mất vào thứ Hai và khi ta cần nhất. Động lực là cần thiết và phải có trong quá trình làm việc nếu bạn muốn phát triển và chinh phục đích...