Home ghi điểm với nhà tuyển dụng

Thẻ: ghi điểm với nhà tuyển dụng

Bài viết
Lựa chọn trang phục phỏng vấn giúp bạn “tăng điểm” trong mắt nhà tuyển dụng

Lựa chọn trang phục phỏng vấn giúp bạn “tăng điểm” trong mắt nhà tuyển dụng

Nếu bạn chưa biết, trong số những yếu tố để nhà tuyển dụng cân nhắc lựa chọn ứng viên chính là trang phục phỏng vấn. Có một câu nói thế này, “Không ai đánh giá một cuốn sách thông qua chiếc bìa sách.” – vẻ bề ngoài hay trang phục ít khi nói có thể...