Home Sự nghiệp Giải mã ngành

Danh mục: Giải mã ngành

Bài viết
top-nganh-nghe-hot-nhat-nhung-nam-qua-goi-ten-it

Top ngành nghề thiếu nhân lực và xu hướng tuyển dụng mới

Ngành nghề nào đang thiếu nhân lực? Nghề nào đang chuyển dịch trở thành nghề “hot” trong nhu cầu tuyển dụng? Những ngành nghề nào đang làm các nhà tuyển dụng đau đầu nhất? Cùng nhìn lại các số liệu và xu hướng nghề nghiệp hiện nay để có được cái nhìn tổng quan nhất....

Bài viết
Xu hướng nghề nghiệp 2025

Xu hướng nghề nghiệp năm 2025: Các ngành sẽ “khát” nhân lực

Xu hướng nghề nghiệp năm 2025 là gì? Nghề nào đang chuyển dịch trở thành nghề “hot” trong nhu cầu tuyển dụng? Những ngành nghề nào đang làm các nhà tuyển dụng đau đầu nhất? Cùng nhìn lại các số liệu và xu hướng 5 nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện...

Xem thêm bài viết