Home Lập trình viên giỏi

Thẻ: Lập trình viên giỏi

Bài viết
13 Kỹ năng làm nên một Frontend Developer, bạn cần biết!

13 Kỹ năng làm nên một Frontend Developer, bạn cần biết!

Front-end Developer sử dụng HTML, CSS và JavaScript để code cho web, còn những thiết kế ứng dụng web là do người thiết kế web làm. Các code mà front-end developer viết chạy bên trong trình duyệt của người dùng (trái ngược với back-end developer mà các mã chạy trên back-end servers). Có thể nghĩ...

Xem thêm bài viết