Phân biệt các loại hợp đồng lao động cơ bản bạn nên biết

Bất cứ ai đi làm hẳn đều từng trải qua những lần ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi được hỏi có thể phân tích sự khác biệt giữa các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) hay không, thì hiếm ai có thể trả lời có. Vậy, để JobHopin tóm tắt đơn giản và dễ hiểu nhất để bạn có thể nắm rõ điểm khác nhau giữa chúng nhé!

Những thông tin cơ bản về hợp đồng lao đồng

Trích Điều 15 tại Bộ Luật Lao Động: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Hợp đồng lao động hợp lệ được ký dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Mỗi cá nhân được tự do giao kết hợp đồng lao động miễn là nó không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. 

Phân biệt 03 loại hợp đồng lao động

Hợp đồng xác định thời hạn

Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Khi hết hạn hợp động, hai bên có thể đi đến quyết định dừng hợp tác. Trong trường hợp người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ mới trong vòng 30 ngày. Nếu không ký kết đúng hạn, HĐLĐ xác định thời hạn mặc định trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Việc ký kết HĐLĐ xác định thời hạn chỉ được diễn ra thêm 01 lần. Sau đó nếu nếu NLĐ quyết định hợp tác lâu dài thì phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn. 

Khi HĐLĐ xác định thời gian hết hạn, đối với:

  • Người sử dụng lao động (NSDLĐ): Ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Người lao động (NLĐ): Ít nhất 30 ngày trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ có trách nhiệm thông báo cho NSDLĐ biết thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Người lao động có nghĩa vụ tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi của các loại bảo hiểm xã hội sau: Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp.

Xem thêm: Đau đầu các loại lương: Lương Gross, lương Net và ưu nhược điểm?

Hợp đồng không xác định thời hạn

Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Khi hết hạn hợp đồng, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, điều này tương tự với NSDLĐ. 

Cũng giống như loại hợp đồng đầu tiên, nhân viên có nghĩa vụ tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi của các loại bảo hiểm sau: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp; ảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp.

Hợp đồng lao động mùa vụ

Là loại hợp đồng thực hiện theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

Sau khi hết hạn hợp đồng, hai bên có thể đi đến quyết định chấm dứt hợp tác. Đối với trường hợp NLĐ vẫn tiếp tục làm việc mà không ký kết hợp đồng mới trong vòng 30 ngày, thì mặc định chuyển thành HĐLĐ xác định thời hạn (24 tháng). Chỉ được ký thêm 01 lần HĐLĐ xác định thời hạn nếu hai bên ký hợp đồng mới, sau đó mặc định trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trong trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, phải báo trước cho NSDLĐ ít nhất 03 ngày.

Bạn không phải tham gia bảo hiểm nếu HĐLĐ mùa vụ dưới 1 tháng. Từ 1 tháng trở lên đến dưới 3 tháng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Và từ 3 tháng trở đi đến dưới 12 tháng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu ý: 

Không được ký hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ trường hợp tạm thời thay thế người lao động:

  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự
  • Nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Luôn dành thời gian đọc kỹ những mục được liệt kê trong hợp đồng, tránh trường hợp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân trong tương lai. Nếu cần tham khảo thêm các thông tin chi tiết hơn về Hợp đồng lao động, bạn cũng nên lựa chọn những trang thông tin chính thống, nguồn gốc rõ ràng nhé!

JobHopin Team