Kỹ năng viết CV nổi bật bằng cách sử dụng từ hành động

Kỹ năng của bạn là gì? Sử dụng các động từ diễn tả hành động khi phỏng vấn và viết CV sẽ giúp bạn nổi bật các kỹ năng vốn có và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Động từ hành động cũng sẽ cho nhà tuyển dụng một bức tranh rõ ràng hơn về kinh nghiệm làm việc của bạn.

Dùng từ hành động trong CV giúp bạn ghi điểm dễ dàng trong mắt nhà tuyển dụng
Dùng từ hành động trong CV giúp bạn ghi điểm dễ dàng trong mắt nhà tuyển dụng

Sau đây là tất cả các động từ hành động bạn có thể sử dụng để mô tả các kỹ năng của mình.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp Tư vấn Chỉ đạo Tương tác
Liên hệ Soạn thảo Kết hợp Đã tham gia
Đề xuất Viết Phối hợp Phát triển
Tham gia Tuyển dụng Trình bày Gia nhập

 

Sự sáng tạo

Khái niệm Thiết kế Thực hiện Tiếp thị
Phát triển Tích hợp Hoạch định Sáng tạo
Xây dựng Giới thiệu Minh họa Hiển thị
Phát minh Thích nghi Chỉ đạo Tùy chỉnh

 

Kỹ năng hỗ trợ

Tư vấn Tình nguyện Phối hợp Chứng minh
Hỗ trợ Giúp đỡ Hợp tác Theo dõi
Thông báo Hướng dẫn Trợ giúp Đảm bảo
Cung cấp Quyết định Dẫn dắt Góp phần

 

 

Quản lý/lãnh đạo

Thực hiện

Lên kế hoạch

Giao quyền

Tổ chức

Tạo ra

Trình bày

Hợp nhất

Ưu tiên

Sản xuất Giám sát Phê duyệt Chỉ đạo
Phối hợp Khởi xướng Đánh giá Gia tăng

 

Kỹ năng tổ chức

Chuẩn bị Ghi lại Cập nhật Giao nộp
Vận hành Duy trì Cung cấp Phân phối
Tương ứng Sưu tầm Theo dõi Chịu trách nhiệm
Cung cấp Xử lý Đăng ký Thu được

 

Tài chính

Ngân sách Dự báo Nghiên cứu Đánh giá
Tính toán Định giá Quản lý Đã phát triển
Phân tích Cân bằng Lập trình Điều chỉnh
Phân bổ Chuẩn bị Khôi phục Dự tính

 

Giảng dạy

Thuyết phục Hướng dẫn Thông báo Giải thích
Dạy Đào tạo Phụ đạo Đánh giá
Phát triển Khuyên nhủ Tiến hành Huấn luyện
Khuyến khích Động lực Làm rõ Tạo điều kiện

 

Kỹ năng công nghệ

Cài đặt In ấn Nâng cấp Áp dụng
Thiết kế Vận hành Thay thế Chuẩn hóa
Chuyên ngành Sửa chữa Xây dựng Quy định
Khôi phục Đã học Tu sửa Xây dựng

 

Những ví dụ về động từ hành động có thể sử dụng cho CV của bạn:

Thay vì nói: “Tôi là một nhà thiết kế và tôi đã làm áp phích quảng cáo cho các sự kiện Ngày Trái đất của Câu lạc bộ Môi trường”

Bạn hãy nói: “Sử dụng Adobe Photoshop và Illustrator cho các thiết kế tại sự kiện Ngày Trái đất được tổ chức bởi Câu lạc bộ Môi trường RMIT. Áp dụng chiến lược tiếp thị và thiết kế để các áp phích thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên”.

Hy vọng những gợi ý về từ hành động phía trên sẽ giúp kỹ năng viết CV của bạn nổi bật hơn. Chúc bạn luôn thành công cùng CV đạt chuẩn!

>> Xem thêm

JopHopin Team