ứng-dụng-Machine-Learning

Khi được tận dụng với một chiến lược đúng đắn, Machine Learning – ML (công nghệ máy học) không chỉ có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn đóng góp cho việc phát triển sản phẩm mới, cải tiến những sản phẩm hiện có, từ đó phát triển lợi nhuận cho tổ chức. Ngoài ra, ML còn hỗ trợ tiến trình ra quyết định được diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn.

Mặc dù ML đã xuất hiện từ sớm, việc dùng công nghệ này như một giải pháp cải tiến doanh nghiệp vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Nguyên nhân có thể đến từ việc trước đây chưa có những giải pháp và đề xuất rõ ràng, khiến nhiều tổ chức chưa biết có thể bắt đầu từ đâu và nên đi theo một quy trình như thế nào.

Ebook này sẽ giải quyết vấn đề nêu trên bằng việc cung cấp một lộ trình cụ thể để ứng dụng ML trong một tổ chức, ví dụ thực tiễn từ chính JobHopin và khách hàng của mình. Bất kể doanh nghiệp của bạn đang ở đâu trên hành trình ứng dụng ML, bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin hữu ích trong tài liệu này.

Đăng ký nhận ngay Ebook: Ứng dụng công nghệ Machine Learning cho doanh nghiệp