Fireside Chat #25 | Inner-Self Work For Outer-World Success

“Work – life” balance có thực sự tồn tại? Một số ý kiến trái chiều xem điều này là vô lý, vì không ai có thể cân bằng được cuộc sống và công việc. Khi tận hưởng cuộc sống, bạn sẽ chểnh mảng công việc. Ngược lại, khi tập trung vào công việc, bạn sẽ hoàn toàn kiệt sức và không có thời gian để xem cuộc sống mình ngang dọc ra sao

Lắng nghe tập số 25 của Fireside Chat với chủ đề “Inner-self Work for Outer-world Success”, khám phá cách COO của Chopp chia sẻ về việc cân bằng work-life balance!

—-

Speaker: Zoey Nguyễn – Co founder/COO

Host: Trang Đinh, Academy Director JobHopin

Đừng bỏ lỡ cơ hội độc quyền này! Tham gia cộng đồng Digikigai trên Telegram tại https://t.me/digikigai để bắt đầu đối thoại trực tiếp cùng chuyên gia vào thứ Sáu hàng tuần.