Danh mục: Ebook

Bài viết
Sử-Dụng-Bài-Kiểm-Tra

EBOOK – Sử dụng bài kiểm tra trong tuyển dụng

Việc sử dụng các bài test kỹ năng chuyên môn, kiểm tra trí tuệ đang dần trở lên phổ biến tại các doanh nghiệp Việt Nam. Là một nhà quản lý nhân sự bạn đã áp dụng hình thức này cho doanh nghiệp mình chưa? Bạn là một nhà tuyển dụng thông minh? Bạn đã...

Bài viết
EQ-IQ

[EBOOK] Cách sử dụng bài kiểm tra EQ, IQ trong tuyển dụng

Kiểm tra EQ và IQ đang dần trở lên phổ biến tại các doanh nghiệp Việt Nam. Là một nhà quản lý nhân sự bạn đã áp dụng hình thức này cho doanh nghiệp mình chưa? Bạn là một nhà tuyển dụng thông minh? Bạn đã nghĩ đến việc sử dụng các bài kiểm tra...

  • 1
  • 3
  • 4
Xem thêm bài viết