Home Ebook 101+ cách HACK TRONG TUYỂN DỤNG giúp bạn hoàn thiện kế hoạch nhân sự 2020

101+ cách HACK TRONG TUYỂN DỤNG giúp bạn hoàn thiện kế hoạch nhân sự 2020

Hack-trong-tuyển-dụng

Hack là cách giúp bạn bẻ khóa các phần mềm, chương trình máy tính và sử dụng chúng một cách nhanh chóng, phục vụ cho mục đích của bạn. Trong tuyển dụng cũng như vậy, cần một vài mẹo “hack” để giúp quy trình tuyển dụng của bạn hoạt động mượt mà hơn.

Trong ebook này, hãy cùng JobHopin tìm hiểu các phương thức tuyển dụng dựa trên 4 nguyên tắc: sáng tạo, đột phá, nhanh chóng và không giới hạn. Với hơn 101 cách hack trong tuyển dụng, hy vọng có thể giúp bạn hoàn thiện kế hoạch nhân sự trong năm 2020. 

Tải ngay: 101+ cách HACK TRONG TUYỂN DỤNG giúp bạn hoàn thiện kế hoạch nhân sự 2020

JobHopin Team