sale-B2B

Bạn có biết, thay vì mất hàng tháng ròng rã, bạn chỉ cần 4 tuần để huấn luyện nhân viên Sales hiệu quả? Hầu hết các vấn đề khó khăn mà nhân viên Sales gặp phải đều đã được dự đoán trước, và có sẵn cách giải quyết?

Với Mô hình phễu lập kế hoạch phát triển nằm trong EBOOK “Hướng dẫn xây dựng & Mở rộng đội ngũ bán hàng B2B” do JobHopin biên soạn, chúng tôi tin bạn sẽ tìm thấy lời giải cho bài toán của mình!

Không chỉ đơn thuần là những chiến thuật mở rộng quy mô doanh nghiệp, Ebook dưới đây sẽ là sách lược giúp bạn định hình nhân tài và quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả trong tương lai.

Tải ngay Ebook: Hướng dẫn xây dựng và mở rộng đội ngũ bán hàng B2B