Fireside Chat #23 | How To Start Your Own Business

Cuộc sống startup và những “góc khuất” mà chỉ những người đã từng ăn startup, ngủ startup mới thấu hiểu sẽ được mổ xẻ trong chương trình này. Cùng lần nữa lắng nghe Fireside Chat tuần này: What No One Tells You About Starting Your Own Business với sự chia sẻ của anh Taku Tanaka – CEO & Co-founder Kamereo, thổ lộ hành trình xây dựng doanh nghiệp riêng của bản thân!

—-

Speaker: Taku Tanaka – CEO & Co-founder Kamereo

Host: Tú Bùi, CGO JobHopin

Đừng bỏ lỡ cơ hội độc quyền này! Tham gia cộng đồng Digikigai trên Telegram tại https://t.me/digikigai để bắt đầu đối thoại trực tiếp cùng chuyên gia vào thứ Sáu hàng tuần.

Tìm hiểu tập Fireside chat tiếp theo: Fireside Chat #24 | Real Estate Knowledge for Young Professionals – Mortgage, Homeowning and Investment