Bạn không chọn ứng viên nữa, ứng viên sẽ chọn bạn. Bởi vì trọng tâm của thị trường tuyển dụng hiện tại đã nghiêng về phía các ứng viên những người được đối xử như khách hàng.

“90% nhà tuyển dụng nói rằng thị trường việc làm hiện tại là do ứng viên dẫn dắt”

Nguồn: MRINetwork

Bạn đã sẵn sàng để thay đổi hoặc bạn sẽ bị bỏ lại phía sau?

Thực hiện ngay 14 xu hướng này càng sớm càng tốt hoặc nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tìm kiếm nhân tài! Hãy hành động trước khi năm 2020 kết thúc!

Bắt đầu bằng cách tải ngay ebook này để cập nhật xu hướng tuyển dụng mới nhất: 14 Xu hướng tuyển dụng bạn nên thực hiện trong năm 2020

JobHopin Team

1 COMMENT

Comments are closed.