Home Resources Ebook Bí quyết đạt chỉ tiêu khi quản lý team sales từ xa

Bí quyết đạt chỉ tiêu khi quản lý team sales từ xa

bí-quyết-đạt-chỉ-tiêu-Sales

Làm việc từ xa đã trở thành thuật ngữ bình thường sau khi đại dịch bùng nổ. Dù đối mặt với nhiều thay đổi và phải thích nghi với phong cách làm việc mới, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể làm việc dù không ngồi tại văn phòng.

Tuy nhiên, vai trò của cấp quản lý thì không chỉ dừng tại đó. Các nhà quản lý nắm giữ trọng trách dẫn dắt đội ngũ sao cho họ vừa đạt chỉ tiêu, vừa có thể thích nghi với môi trường và phong cách làm việc mới.

Đối diện với đại dịch, các nhà quản lý nên làm gì để đội ngũ nhân viên của mình vẫn hoạt động năng suất nhất?

Tải ngay ebook: Bí quyết đạt chỉ tiêu khi quản lý team sales từ xa