Nền tảng ứng dụng công nghệ AI
Tuyển dụng thông minh
Tự động hóa quy trình tìm kiếm, sàng lọc ứng viên, giúp việc tuyển dụng trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thông minh hơn.

Đổi mới tuyển dụng

Công nghệ AI/ML

Với khả năng sàng lọc hàng ngàn CV, Bunny AI sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy nhân tài phù hợp cho bất kỳ vị trí nào.

Tìm kiếm nhân tài

Tìm kiếm nhân tài

Chủ động tìm kiếm nhân tài chất lượng từ kho dữ liệu đa dạng và cập nhật liên tục.

Nâng cao thương hiệu

Nâng cao thương hiệu

Nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp với trang hồ sơ hoàn chỉnh, trực quan, và giàu thông tin.

Game hoá quy trình đánh giá

Game hoá quy trình đánh giá

Đánh giá kiến thức, kỹ năng, và năng lực của ứng viên tiềm năng một cách hiệu quả hơn.

Đổi mới tuyển dụng

Công nghệ AI/ML

Với khả năng sàng lọc hàng ngàn CV, Bunny AI sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy nhân tài phù hợp cho bất kỳ vị trí nào.

Tìm kiếm nhân tài

Chủ động tìm kiếm nhân tài chất lượng từ kho dữ liệu đa dạng và cập nhật liên tục.

Nâng cao thương hiệu

Nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp với trang hồ sơ hoàn chỉnh, trực quan, và giàu thông tin.

Game hoá quy trình đánh giá

Đánh giá kiến thức, kỹ năng, và năng lực của ứng viên tiềm năng một cách hiệu quả hơn.