Home HR

Thẻ: HR

Bài viết
Muốn cải thiện chất lượng ứng viên, bảng mô tả công việc nên tránh các lỗi này

Muốn cải thiện chất lượng ứng viên, bảng mô tả công việc nên tránh các lỗi này

Lựa chọn đúng người là quyết định khó khăn của nhiều nhà tuyển dụng. Sai một li có thể khiến ngân sách tuyển dụng của bạn trong năm hao hụt “vạn dặm”. Một nghiên cứu cho thấy chọn sai người có thể gây thiệt hại gấp 15 lần so với việc chi trả lương hằng...

Bài viết
Recap HR FORUM: All Things Human Resources – Unique Perspectives into the HR Domain

Recap HR FORUM: All Things Human Resources – Unique Perspectives into the HR Domain

The year 2020 has seen a significant and dramatic time for many businesses, small and large alike. Millions of people have changed their daily working routine to a completely different one, in which almost everything happens online. To cope with this challenging time, we need to equip ourselves with a brand new set of skills...