Home HR

Thẻ: HR

Bài viết
Viết mô tả công việc ra sao để thu hút ứng viên chất lượng?

Viết mô tả công việc ra sao để thu hút ứng viên chất lượng?

Lựa chọn đúng người là quyết định khó khăn của nhiều nhà tuyển dụng. Sai một li có thể khiến ngân sách tuyển dụng của bạn trong năm hao hụt “vạn dặm”. Một nghiên cứu cho thấy chọn sai người có thể gây thiệt hại gấp 15 lần so với việc chi trả lương hằng...