Home event

Thẻ: event

Bài viết
Dữ liệu & Công nghệ – Cách khai thác để tối ưu hóa gắn kết khách hàng?

Dữ liệu & Công nghệ – Cách khai thác để tối ưu hóa gắn kết khách hàng?

Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp thời đại 4.0 là tìm ra phương pháp khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu & công nghệ. Với số lượng dữ liệu “khủng” mà nhiều doanh nghiệp đang lưu trữ, thật sự có bao nhiêu trong số chúng có giá trị?  Vai...

Bài viết
Recap HR FORUM: All Things Human Resources – Unique Perspectives into the HR Domain

Recap HR FORUM: All Things Human Resources – Unique Perspectives into the HR Domain

The year 2020 has seen a significant and dramatic time for many businesses, small and large alike. Millions of people have changed their daily working routine to a completely different one, in which almost everything happens online. To cope with this challenging time, we need to equip ourselves with a brand new set of skills...