Home công nghệ cao

Thẻ: công nghệ cao

Bài viết
Tác giả Nguyễn Phi Vân: “Thời của máy, mình càng phải rất người”

Tác giả Nguyễn Phi Vân: “Thời của máy, mình càng phải rất người”

Đây là chia sẻ của tác giả Nguyễn Phi Vân trong cuốn sách sắp được ra mắt với độc giả có tên: “NYM – Tôi của tương lai’’ vào ngày 15/07/2020 tới đây.  “Thời của máy…” Được nhắc đến lần đầu tiên trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013, đến năm 2015,...