Danh mục: HR

Bài viết
cong-viec-tuong-lai

Công việc tương lai sẽ thay đổi như thế nào?

Công việc tương lai sẽ có ít nhất 30% sử dụng nhân lực hiện nay sẽ được tự động hóa, trong đó có cả những công việc đòi hỏi nhiều chất xám như CEO hay thiết kế thời trang, báo cáo của McKinsey chỉ ra. Rick Jensen, giám đốc quản lý tài năng của Intuit...

  • 1
  • 4
  • 5
Xem thêm bài viết