Danh mục: HR

Bài viết
tuyen-dung-voi-cong-nghe-jobhop

Tuyển dụng với công nghệ, 7 thay đổi lớn ngành nhân sự thời đại 4.0

Trong thời đại 4.0 hiện nay, mọi ngành nghề hiện nay ít nhiều đều có sự liên quan đến công nghệ. Riêng trong ngành tuyển dụng, việc tuyển dụng với công nghệ được xem là 1 trong 4 ngành chủ chốt chịu nhiều sự ảnh hưởng của công nghệ nhất trong các doanh nghiệp, dẫn...

Xem thêm bài viết