Home Thu phục nhân tài

Category: Thu phục nhân tài

Post

Muốn cải thiện chất lượng ứng viên, bảng mô tả công việc nên tránh các lỗi này

Lựa chọn đúng người là quyết định khó khăn của nhiều nhà tuyển dụng. Sai một li có thể khiến ngân sách tuyển dụng của bạn trong năm hao hụt “vạn dặm”. Một nghiên cứu cho thấy chọn sai người có thể gây thiệt hại gấp 15 lần so với việc chi trả lương hằng...

  • 1
  • 2
  • 4