Home Quản lý Lãnh đạo

Danh mục: Lãnh đạo

Bài viết
Muốn giữ chân nhân tài hãy giúp họ tìm ra mục đích làm việc

Muốn giữ chân nhân tài hãy giúp họ tìm ra mục đích làm việc

Sau đại dịch, nhiều nhân viên cho biết nhìn nhận của họ công việc đã hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều doanh nghiệp ưu tiên yếu tố “con người” trong quản lý, thông qua tăng cường các chính sách về quyền lợi, sức khỏe,…cho nhân viên. Phải chăng...

Xem thêm bài viết