Home Ebook

Category: Ebook

Post

Hướng dẫn xây dựng và mở rộng đội ngũ bán hàng B2B

Bạn có biết, thay vì mất hàng tháng ròng rã, bạn chỉ cần 4 tuần để huấn luyện nhân viên Sales hiệu quả? Hầu hết các vấn đề khó khăn mà nhân viên Sales gặp phải đều đã được dự đoán trước, và có sẵn cách giải quyết? Với Mô hình phễu lập kế hoạch...

Post

Ebook Performance Evaluation Review

Employee performance reviews, where managers evaluate their staff’s overall performance, are vital for every business. However, the effectiveness of those sessions depends on how they are prepared and conducted. Seeing the need for guidance on how to prepare for an efficient review, we have compiled the following ebook for our fellow managers and HR. Download...

Post

Ứng dụng công nghệ Machine Learning cho doanh nghiệp

Khi được tận dụng với một chiến lược đúng đắn, Machine Learning – ML (công nghệ máy học) không chỉ có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn đóng góp cho việc phát triển sản phẩm mới, cải tiến những sản phẩm hiện có, từ đó phát triển lợi nhuận...

Post

15 mẫu email bạn nên biết nếu muốn chốt deal với khách hàng

Để xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng cần rất nhiều sự tinh tế, đây cũng là một bộ môn nghệ thuật đối với mỗi người làm Sales. Trong các biện pháp Marketing 4.0, Email marketing là một công cụ quan trọng giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi trong doanh nghiệp. 80% khách...

  • 1
  • 2
  • 4