Đánh giá hiệu suất công việc có lẽ là phần việc khó khăn nhất mà các nhân viên cũng như người quản lý phải trải qua. Đối với nhân viên, quá trình này khiến họ lo lắng, vì nó ảnh hưởng đến công việc (và cả tiền lương) trong năm tới. Đối với người quản lý, đó là một việc căng thẳng và khó khăn nếu họ không có thông tin và các hướng dẫn phù hợp.

Và với các chuyên gia nhân sự, đợt đánh giá nhân viên có thể sẽ là một “mớ hỗn độn” nếu không có sự sắp xếp từ trước.

Đánh giá nhân viên nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn biết rõ là không. Có quá nhiều điều cần phải được tính toán và có thể xảy ra sai sót. Để có được bản hướng dẫn này, chúng tôi đã thực hiện 10.000 cuộc đánh giá hiệu suất. Ebook này sẽ giúp bạn giải bài toán trên, mang đến cho bạn quá trình đánh giá hiệu suất không gây tổn thương và hiệu quả nhất có thể!

Tải ngay: Chuẩn bị cho kỳ đánh giá hiệu suất nhân viên hiệu quả

JobHopin Team